manager, Author at Kế Toán Ưu Việt - Trang 4 trên 5

Tác giả: manager

  25 Th11
  Chiêu né thưởng Tết của doanh nghiệp Một số doanh nghiệp đến cuối năm lại cho hàng loạt nhân viên nghỉ việc, sau đó lại tuyển dụng lớp khác thay thế.   Chị Hoa, nhân viên hành chính một công ty phần mềm tại Thanh Xuân ký hợp đồng một năm từ ngày 1/1 đến 31/12. Năm ngoái thì chị mới vào […]
  25 Th11
  25 Th11
  25 Th11
  25 Th11
  25 Th11
  25 Th11
  Tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động […]
  25 Th11
  25 Th11
  25 Th11
  BHXH năm 2016 có gì mới? Vừa qua, ngày 11/11/2015, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm Người lao động là công dân Việt Nam: Người làm việc […]