Bà Vũ Thị Yến Phương (Quản lý nhân sự - Công ty CP ACT BRAIN Việt Nam) - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt

    Bà Vũ Thị Yến Phương (Quản lý nhân sự – Công ty CP ACT BRAIN Việt Nam)

    Bà Vũ Thị Yến Phương (Quản lý nhân sự – Công ty CP ACT BRAIN Việt Nam)
    “Thông qua khách hàng giới thiệu tôi biết đến công ty TNHH Tư vấn Thuế – Tài chính – Kế toán Ưu Việt. Công ty tôi gặp khó khăn khi xử lý các việc liên quan tới thuế, Ưu Việt đã làm tốt các vấn đề về luật pháp, thuế và giúp công ty chúng tôi hoàn thiện sổ sách kịp thời đúng theo quy định của pháp luật. Tôi rất sẵn lòng hợp tác với Ưu Việt trong lĩnh vực tư vấn tài chính và luật…”