Bhxh - Lao động - Tiền lương - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt

Bhxh – Lao động – Tiền lương

  Theo quy định của Bộ luật lao động người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế. Đây được coi là nghĩa vụ của cả hai phía người sử dụng lao động và người lao động; theo đó người sử dụng lao động phải đăng ký đầy đủ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội; đóng đầy đủ số tiền bảo hiểm xã hội cho số lao động của đơn vị và hàng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động để đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội cùng với phần đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động theo quy định.

  Thực tế có rất nhiều đơn vị sử dụng lao đông tìm mọi biện pháp để làm sao không phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động hoặc giảm mức đóng, với những hành vi như vậy hiện nay pháp luật mới chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính mà chưa có chế tài xử lý hình sự nghiêm ngặt

  Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2018 khi mà Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành thì việc doanh nghiệp trốn tránh nộp bảo hiểm cho người lao động có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

  Dựa vào quy định này có thể thấy đơn vị vi phạm quy định về đóng bảo hiểm chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thỏa mãn một số điều kiện sau:

  – Người vi phạm có hành vi: gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác (thỏa thuận với người lao động để không phải tham gia bảo hiểm); hành vi này được thực hiện với lỗi cố ý.
  – Việc không đóng, không đóng đủ phải từ 6 tháng trở lên
  – Hành vi không đóng, không đóng đủ quy định phải là hành vi đã bị xử phạt hành chính trước đó

  Ms Hồng 

  Hotline: 0916.496.979

  CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ – TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ƯU VIỆT
  Trụ sở chính: 114/9 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP. HCM
  Tel: (028) 3938 1660 – (028) 3938 1661
  Hotline: 0918 511 209 – 0916 49 69 79
  E-mail : : hoauvc@gmail.com – hongvo.tvt@gmail.com
  Website : www.ketoanuuviet.vn – www.dailythueuuviet.com