Chị Võ Thị Ngọc Huyền (Phó giám đốc - Công ty TNHH Khuê Văn, Quận 3 - TPHCM) - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt

    Chị Võ Thị Ngọc Huyền (Phó giám đốc – Công ty TNHH Khuê Văn, Quận 3 – TPHCM)

    Chị Võ Thị Ngọc Huyền (Phó giám đốc – Công ty TNHH Khuê Văn, Quận 3 – TPHCM) cho biết:
    “Tôi biết đến công ty TNHH Tư vấn Thuế – Tài chính – Kế toán Ưu Việt qua tìm kiếm trên Internet. Do công ty tôi không có nhân sự kế toán chuyên trách nên gặp khó khăn khi khai báo tài chính, đóng thuế, các công việc kế toán… qua quá trình hợp tác tôi đánh giá cao vì cách làm việc chuyên nghiệp, báo cáo thuế đúng đủ, sổ sách kế toán cuối năm đáp ứng nhu cầu….Nhân viên của Ưu Việt cũng rất nhiệt tình hỗ trợ khách hàng mỗi khi có vấn đề phát sinh.”