Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2016 - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt

  Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2016

  1 Th8    Tư Vấn

  Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2016

  (TBTCO) – Năm 2017, phấn đấu tỷ lệ huy động ngân sách khoảng 20-21% GDP; quy định mới về thời hạn giải quyết việc hoàn thuế GTGT; điều chỉnh mức lương cơ sở theo ngạch, bậc, chức vụ; đấu thầu tín phiếu kho bạc theo 2 hình thức… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2016.

  Ưu đãi thuế nhập khẩu cho dự án tại địa bàn đặc biệt khó khăn

  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTChướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

  Theo đó, dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại mục A Phụ lục I hoặc thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu.

  Mức ưu đãi như sau: miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP; nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư (trừ những dự án sản xuất không được ưu đãi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

  Ngoài ra, Thông tư 83/2016/TT-BTC còn hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về thuế TNDN và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

  Thông tư 83/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

  Hướng dẫn nộp thuế điện tử

  Tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định người nộp thuế có thể nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp.

  Để nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế phải đăng nhập hệ thống nộp thuế điện tử bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp; chọn nộp tiền theo trường hợp “Lập giấy nộp tiền” hoặc “Lập giấy nộp tiền nộp thay” và kê khai các thông tin về loại tiền nộp thuế, người nộp thuế và người nộp thay, thông tin ngân hàng/Kho bạc Nhà nước và tài khoản trích tiền nộp thuế, thông tin nộp ngân sách Nhà nước…

  Đối với nộp qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp như ATM, Internet banking, mobile banking, POS hoặc hình thức thanh toán điện tử khác, người nộp thuế lập chứng từ theo hướng dẫn của từng hệ thống ngân hàng, nhưng phải đảm bảo các thông tin về khoản nộp ngân sách Nhà nước, tên cơ quan quản lý thu, thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước, thông tin nộp ngân sách Nhà nước…

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

  Sửa đổi quy định về xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 82/2016/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và bộ, ngành quản lý lĩnh vực trong việc tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ như sau:

  “Trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ của Thủ tướng Chính phủ hoặc người được ủy quyền; Thủ trưởng bộ, ngành quản lý lĩnh vực, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được nhận hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ phải ban hành quyết định phân bổ hàng dự trữ quốc gia và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tổ chức tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ; đồng thời gửi quyết định này cho các đơn vị dự trữ quốc gia trực tiếp xuất và giao hàng để phối hợp thực hiện. Nội dung quyết định phải ghi rõ tên đơn vị, tổ chức tiếp nhận hàng, tên mặt hàng, số lượng hàng và thời gian nhận hàng”.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2016.

  Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  Tại Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC có hiệu lực từ 1/8/2016, Liên Bộ LĐTB&XH và Bộ Tài chính đã quy định một số mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP.

  Cụ thể như sau: hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ tùy từng khóa học và thời gian học thực tế nhưng tối đa là 3 triệu đồng/người/khóa học; hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh thực tế của cơ sở y tế được cấp phép khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ giải quyết theo mức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 của Quyết định 144/2007/QĐ-TTg trong trường hợp người lao động gặp phải các rủi ro khi làm việc ở nước ngoài.

  Bên cạnh đó, theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, người lao động còn nhận được nhiều hỗ trợ khác như: chi phí đi lại, tiền ăn, chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài.

  Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn tài chính

  Từ ngày 5/8/2016, việc phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA do Bộ Tài chính, Bộ Công an vừa ban hành.

  Thông tư quy định rõ về phối hợp trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật, Tuyệt mật của ngành tài chính, gửi Bộ Công an để thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành tài chính.

  Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính soạn thảo, ban hành các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài chính; phối hợp bảo vệ bí mật nhà nước trong việc vận chuyển, giao nhận, cất trữ tài liệu mật ngành tài chính; phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành tài chính; phối hợp thực hiện giải mật các tài liệu, văn bản có nội dung bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài chính.

  Bộ Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cho Bộ Công an phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý các vụ lộ, lọt tin, tài liệu, số liệu trong danh mục bí mật nhà nước của ngành tài chính.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 5/8/2016.

  Hướng dẫn rõ về hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai

  Có hiệu lực từ ngày 8/8/2016, Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT đã hướng dẫn chi tiết về hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai của người sử dụng đất cho từng trường hợp cụ thể.

  Gồm: trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp cấp giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. Trường hợp được giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá.

  Trường hợp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất; thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án hoặc do tăng diện tích đất thuộc trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung.

  Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT thay thế Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT.

  Năm 2017, phấn đấu tỷ lệ huy động ngân sách khoảng 20-21% GDP

  Đây là một trong những nội dung trong Thông tư 91/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

  Thông tư quy định, về xây dựng dự toán thu NSNN 2017, phấn đấu tỷ lệ huy động vào NSNN trên GDP năm 2017 khoảng 20-21%. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) tăng bình quân tối thiểu 13 – 15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5 – 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016. Mức tăng thu cụ thể của từng địa phương tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

  Còn đối với xây dựng dự toán chi NSNN 2017, các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương cần chú ý. Đối với xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển (ĐTPT), từ năm 2017, dự toán chi ĐTPT nguồn NSNN bao gồm cả đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ và nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết. Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 sẽ được Chính phủ trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

  Đối với xây dựng dự toán chi dự trữ quốc gia, từ năm 2017, chi dự trữ quốc gia là một nội dung chi NSNN, nằm ngoài chi ĐTPT.

  Thông tư 91/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/8/2016.

  Quy định mới về thu phí khai thác, sử dụng nước

  Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 94/2016/TT-BTC, mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước như sau: Đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 3.000 đến dưới 10.000 m3/ngày đêm có mức thu là 8,5 triệu đồng/hồ sơ; đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 20.000 đến 30.000 m3/ngày đêm mức thu là 14,6 triệu đồng/hồ sơ; đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ 20.000 đến 30.000 m3/ngày đêm mức thu là 14,6 triệu đồng/hồ sơ; đề án, báo cáo có lưu lượng nước trên 30.000 m3/ngày đêm mức thu 17,7 triệu đồng/hồ sơ….

  Cũng theo Thông tư 94, phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi và thu phí.  Mức thu tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể tại địa phương mà quy định cho phù hợp.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/8/2016.

  Từ 13/8, trứng Artemia được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi 3%

  Theo quy định tại Thông tư số 98/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính, kể từ ngày 13/8/2016, mặt hàng trứng Artemia (Artemia cysts) dùng làm thức ăn thủy sản (mã HS 0511.91.00, thuế nhập khẩu 5%) sẽ được bổ sung vào Chương 98 với mã HS là 9843.00.00, thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%

  Tại Thông tư 98/2016/TT-BTC cũng quy định rất rõ trách nhiệm của người khai hải quan phải đăng ký danh mục hàng hóa NK thuộc nhóm 98.43 (Danh mục) với Chi cục Hải quan nơi thuận tiện nhất trước khi NK lô hàng đầu tiên.

  Hồ sơ đề nghị cơ quan Hải quan nơi cấp Danh mục gồm: Công văn đề nghị cấp danh mục; Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi (theo quy định tại khoản 5 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC).

  Quy định mới về thời hạn giải quyết việc hoàn thuế GTGT

  Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, thời hạn giải quyết việc hoàn thuế GTGT được thực hiện như sau:

  Đối với hồ sơ hoàn thuế (HSHT) thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Nếu HSHT không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế (CQT) gửi thông báo cho người nộp thuế (NNT) trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ HSHT. Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì CQT ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ HSHT.

  Đối với HSHT thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: CQT tiến hành kiểm tra tại trụ sở NNT và  ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá  40 ngày, kể từ ngày nhận đủ HSHT.

  Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho NNT chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách do CQT chuyển đến.

  Thông tư 99/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 13/8/2016 và thay thế Thông tư 94/2010/TT-BTC, Quyết định 2404/QĐ-BTC, Thông tư 150/2013/TT-BTC.

  Điều chỉnh mức lương cơ sở theo ngạch, bậc, chức vụ

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 103/2016/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

  Theo đó, nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở được xác định căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối).

  Thông tư 103/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

  Đấu thầu tín phiếu kho bạc theo 2 hình thức

  Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua NHNN Việt Nam.

  Thông tư liên tịch quy định, việc đấu thầu tín phiếu được thực hiện theo 1 trong 2 hình thức là: Đấu thầu cạnh tranh lãi suất và Đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Phương thức xác định khối lượng tín phiếu trúng thầu cho từng thành viên đấu thầu được áp dụng cho cả đấu thầu cạnh tranh lãi suất và đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất giống nhau.

  Trường hợp khối lượng tín phiếu trúng thầu thấp hơn khối lượng tín phiếu gọi thầu, NHNN được quyền mua phần chênh lệch giữa 2 lượng tín phiếu này. Trong trường hợp không có lãi suất trúng thầu, NHNN được quyền mua tín phiếu theo mức lãi suất thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và NHNN theo các nguyên tắc quy định.

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

  81 thủ tục hành chính áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia

  Ngày 23/6/2016, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương ban hành Thông tư liên tịch89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

  Thông tư công bố Danh mục gồm 81 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính áp dụng cơ chế một cửa quốc gia. Trong đó, có một số thủ tục nổi bật như thủ tục hải quan hàng hóa là tài sản di chuyển; thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương; thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

  Thông tư liên lịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT có hiệu lực từ ngày 20/8/2016./.

  Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn