Doanh nghiệp nào được miễn thuế sử dụng đất? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt

  Doanh nghiệp nào được miễn thuế sử dụng đất?

  20 Th7    Tư Vấn

  Doanh nghiệp nào được miễn thuế sử dụng đất?

  (Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh An Giang đề nghị có chính sách ưu đãi miễn thuế sử dụng đất đối với các doanh nghiệp sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để sản xuất ra sản phẩm khác, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất.      

  Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri tỉnh An Giang như sau:

  Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 quy định đối tượng chịu thuế bao gồm:

  “1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

  2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

  3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục đích kinh doanh”.

  Khoản 3, Điều 6 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định giá tính thuế: “Giá của 1m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành”.

  Theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 của Luật, “Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%”.

  Đất được miễn thuế quy định tại Khoản 1, Điều 9 là “Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh”.

  Khoản 1, Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định giảm 50% số thuế phải nộp cho các trường hợp “Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh”.

  Căn cứ quy định nêu trên, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

  Giá của 1m2 đất chịu thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định (là mức giá thấp hơn giá đất thực tế trên thị trường và được ổn định trong thời gian 5 năm).

  Thuế suất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 0,03%, đây là mức thuế suất thấp nhất trong biểu thuế suất quy định tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12.

  Theo pháp luật về đầu tư hiện hành không quy định dự án sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để sản xuất ra các sản phẩm khác thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

  Như vậy, nếu các doanh nghiệp thực hiện dự án sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để sản xuất ra các sản phẩm khác tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

  Nguồn: Chinhphu.vn