Ông Lê Xuân Hòa (Giám đốc công ty TNHH Sài Gòn Chánh Quân): - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Tài Chính Kế Toán Ưu Việt

    Ông Lê Xuân Hòa (Giám đốc công ty TNHH Sài Gòn Chánh Quân):

    Ông Lê Xuân Hòa (Giám đốc công ty TNHH Sài Gòn Chánh Quân):
    “Nhân sự của Ưu Việt có đầy đủ chứng chỉ hành nghề thuế – kế toán, có kinh nghiệm quyết toán với cơ quan thuế và xử lý các vấn đề chuyên môn nhanh chóng, hiệu quả. Về lâu dài, chắc chắn tôi sẽ còn hợp tác làm thêm với Ưu Việt các dịch vụ liên quan khác như giấy phép, chữ ký số…”